Cieszyn – Cisownica Pod Tułem

Lp.

Nazwa

Miejscowości

wg rejestru terytorialnego

Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego

 

D m

D m

D m

D m

D m

D m

S

H D

S

D m

1

Cieszyn

Cieszyn Hajduka

6,20

7,25

9,20

11,20

13,00

14,15

15,20

15 :50

16,20

17,20

2

Cieszyn

Cieszyn Plac Wolności

6,22

7,27

9,22

11,22

13,02

14,17

15,22

15 :52

16,22

17,22

3

Cieszyn

Cieszyn Aleja Łyska

6,23

7,28

9,23

11,23

13,03

14,18

15,23

15 :53

16,23

17,23

4

Cieszyn

Cieszyn Błogocice

6,25

7,29

9,25

11,25

13,05

14,20

15,25

15 :55

16,25

17,25

5

Puńców

Puńców 1

6,27

7,31

9,27

11,27

13,07

14,22

15,27

15 :57

16,27

17,27

6

Puńców

Puńców Dawid

6,28

7,33

9,28

11,28

13,08

14,24

15,28

15 :58

16,28

17,28

7

Puńców

Puńców II

6,30

7,35

9,30

11,30

13,10

14,26

15,30

16 :00

16,30

17,30

8

Puńców

Puńców Spółdzielnia

6,32

7,37

9,32

11,32

13,12

14,28

15,32

16 :02

16,32

17,32

9

Puńców

Puńców SOR

6,34

7,39

9,34

11,34

13,14

14,30

15,34

16 :04

16,34

17,34

10

Dzięgielów

Dzięgielów I

6,36

7,41

9,36

11,36

13,16

14,32

15,36

16 :06

16,36

17,36

11

Dzięgielów

Dzięgielów Sklep

6,37

7,42

9,37

11,37

13,17

14,33

15,37

16 :07

16,37

17,37

12

Dzięgielów

Dzięgielów Szkoła

6,38

7,43

9,38

11,38

13,18

14,34

15,38

16 :08

16,38

17,38

13

Dzięgielów

Dzięgielów Zamek

6,40

7,45

9,40

11,40

13,20

14,36

15,40

16 :10

16,40

17,40

14

Cisownica

Cisownica Hławiczka

6,43

7,48

9,43

11,43

13,23

14,39

15,43

16 :13

16,43

17,43

15

Cisownica

Cisownica Leśniczówka

6,46

7,51

9,46

11,46

13,26

14,42

15,46

16 :16

16,46

17,46

16

Cisownica

Cisownica Bloki

6,49

7,54

9,49

11,49

13,29

14,45

15,49

16 :19

16,49

17,49

17

Cisownica

Cisownica Centrum

6,52

7,57

9,52

11,52

13,32

14,47

15,52

16 :22

16,52

17,52

18

Cisownica

Cisownica Wieś

6,54

7,59

9,54

11,54

13,34

14,49

15,54

16 :24

16,54

17,54

19

Cisownica

Cisownica Pod Tułem

6,55

8,00

9,55

11,55

13,35

14,50

15,55

16 :25

16,55

17,55

Legenda :

 

S – kursuje w dni nauki szkolnej

D –kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

H – kursuje tylko w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

m – nie kursuje w dniach 24 i 31 XII

 

 

 

 

 

Cieszyn – Cisownica Pod Tułem

 

Lp.

Nazwa

miejscowości

wg rejestru

terytorialnego

Nazwa dworca lub przystanku komunikacyjnego

 

D m

D m

D m

D m

D m

D m

D m

D m

®

S

®

H Dm

1

Cisownica

Cisownica Pod Tułem

5,05

6,05

6,55

8,00

10,00

11,55

13,40

14,50

15,55

    16,30

2

Cisownica

Cisownica Wieś

5,06

6,06

6,56

8,01

10,01

11,56

13,41

14,51

15,56

16,31

3

Cisownica

Cisownica Centrum

5,08

6,08

6,58

8,03

10,03

11,58

13,43

14,53

15,58

16,33

4

Cisownica

Cisownica Bloki

5,11

6,11

7,01

8,06

10,06

12,01

13,46

14,56

16,01

16,36

5

Cisownica

Cisownica Leśniczówka

5,14

6,14

7,04

8,09

10,09

12,04

13,49

16,39

6

Cisownica

Cisownica Hławiczka

5,17

6,17

7,07

8,12

10,12

12,07

13,52

16,42

7

Dzięgielów

Dzięgielów Zamek

5,20

6,20

7,10

8,15

10,15

12,09

13,55

15,05

16,09

16,45

8

Dzięgielów

Dzięgielów Szkoła

5,22

6,22

7,12

8,17

10,17

12,12

13,57

15,07

16,12

16,47

9

Dzięgielów

Dzięgielów Sklep

5,23

6,23

7,13

8,18

10,18

12,13

13,58

15,08

16,13

16,48

10

Dzięgielów

Dzięgielów I

5,24

6,24

7,14

8,19

10,19

12,14

13,59

15,09

16,14

16,49

11

Puńców

Puńców SOR

5,26

6,26

7,16

8,21

10,21

12,16

14,01

15,11

16,16

16,51

12

Puńców

Puńców Spółdzielnia

5,28

6,28

7,18

8,23

10,23

12,18

14,03

15,13

16,18

16,53

13

Puńców

Puńców II

5,30

6,30

7,20

8,25

10,25

12,20

14,05

15,15

16,20

16,55

14

Puńców

Puńców Dawid

5,32

6,32

7,22

8,27

10,27

12,22

14,07

15,17

16,22

16,57

15

Puńców

Puńców 1

5,33

6,33

7,23

8,28

10,28

12,23

14,08

15,19

16,24

16,59

16

Cieszyn

Cieszyn Błogocice

5,35

6,35

7,25

8,30

10,30

12,25

14,10

15,21

16,26

17,01

17

Cieszyn

Cieszyn Celma

5,37

6,37

7,27

8,32

10,32

12,27

14,12

15,22

16,27

17,02

18

Cieszyn

Cieszyn Plac Wolności

5,38

6,38

7,28

8,33

10,33

12,28

14,13

15,23

16,28

17,03

19

Cieszyn

Cieszyn Hajduka

5,40

6,40

7,30

8,35

10,35

12,30

14,15

15,25

16,30

17,05

Legenda :

S – kursuje w dni nauki szkolnej

D –kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

H – kursuje tylko w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw świątecznych

m – nie kursuje w dniach 24 i 31 XII

® -kurs przesiadkowy